In 1716 werd al een poging ondernomen door de Hoog Wel-Edele Geboren Erven van Hoevel tot Engbergen om
'hear Adelijck Huys Engbergen' uit de hand te verkopen.

De hoog Adelijk Huis Engbergen werd door de erfgenamen van de machtige familie Hoevel in 1716 al te koop aangeboden

GERTRUD van BRONCHBORST, Erbin zu Engbergen,
Overleden 14 december 1700.

1716: DE HOOG WEL- GEBOREN ERVEN VAN HOEVEL TOT ENGBERGEN VERKOPEN HUYSE ENGRBERGEN

1796: TE KOOP: Het goed ENGBERGEN, twee Bouwhoven Goed Engbergen en Goed het Loo, tevens het Huis en Havezathe 'de Wild'.

1835: IN HET ONDERSTAANDE BERICHT WERD DE PORTEFEULLE-FABRIEK VAN DE HEER BAKE UITGEBREID BESCHREVEN.
IN 1832 WOONDE DE HEER J.C. CASPERS NOG IN HUIZE ENGBERGEN.

1798: W. B. de Bruen van Engbergen Gepensioneerd Capitein

WILLEM GEORGE LODEWIJK VAN SPRENGLER TOT ENGBERGEN

1829: OVERLEDEN J. G. van SPENGLER

1833: KAPITEIN E. J. C. Caspers Bewoner in 1832 van Huize Engbergen.

ONDER: Kaart uit 1832, (HISGIS) 

Bewoning Huize Engbergen:

1716: Verkoop van Engbergen door de erven 'Hoevel' tot Engbergen.

1798:  W.B. de Bruen van Engebergen. Kapitein.

1829: J.G. van Sprenler. Generaal Majoor.

1832 J.C. Caspers 1ste Luitenant.

1833 Oprichting fabriek Bake & Co.

1836: H.A. van Bake verhuurd gedeelte .

1838: Mr. Dr. Van de Laar

1842: Verkoop Buitengoed met NIEUW gebouwd huisje

 

OP HET "BONNE" KAARTJE LINKS van omstreeks 1900, was buitengoed Engbergen al verdwenen. De grachten zijn gedempt.
Het rode gebied geeft waarschijnlijk het NIEUW gebouwde huis aan dat in 1842 te koop werd aangeboden.

Het rode gebied links op de kaart geeft de locatie aan waar 'Huize Engbergen werd gebouwd dat bewoond wordt door dokter van Bon.

BOVEN: 'Bonne' kaart omstreeks 1900

HUIDIGE SITUATIE VAN DE OMGEVING VAN HET  GOED 'ENGBERGEN'.

Op deze afbeelding van 'HisGis' is de situatie op en foto ingetekend zoals die was in 1832.

LINK ONDER: Het huidige Huize Engbergen moest toen nog gebouwd worden. 

In 1905 schreef de heer G. Velderman:  'De laan, vroeger met populieren beplant, leidt naar den Huize Engbergen.
In een bericht uit het jaar 1838 vinden we; Engbergen is eene groote Heerne-Huizing met veele voorgebouwen, dan van latere dagtekening, het is zeer aangenaam in het Bosch Engbergen bij de heuvels gelegen; eenige tijd geleden geraakte het in een zeer bouwvallige toestand, dan in 1836 heeft deszelfs toenmalige eigenaar het merkelijk verbeterd. Thans behoort het aan en wordt bewoond door Mr. Dr. Van der Laar, die voor enige jaren op een gedeelte zijner gronden een boomkweekerij heeft aangelegd.

OP HET EEUWENOUDE BERICHT HIERONDER STAAN KASTEEL 'DIEPSTEGEN', 'DOORVOORST' EN 'ENGBERGEN' VERMELD. 

1833: Portefeulles en étuis fabriek in Huize Engbergen. 

VAN BAKE en COMP.

In 1926 werd landgoed Engbergen aangekocht door de gemeente Gendringen. Het rijk gaf 3000.- gulden subsidie voor de aankoop.

Dit was de eerst keer dat zo'n subsidie werd aangeboden.

Het landgoed werd voor 37.00 gulden aangekocht en bestaat uit 10 H.A. bosch en 11 H.A. bouw- en weiland.

Het behoorde tot voor kort aan het oud Kamerlid van de Laar.

Het bos werd een wandelpark 

<< Het huidige Herenhuis 'Engbergen' werd gebouwd omstreeks 1860.
En werd kort daarna bewoond door Burgermeester van der Laar.  

Kastelen en Havezates klik pagina 8

Maak een Gratis Website met JouwWeb