1688- TE KOOP: 'plaisant welgelegen Adelijck Havesaet, genaamt 'de Wilt, gelegen in de Heerlijckheyt Genderingen'

Gendringen (Genderingen) een heerlijkheid van het 'Land van den Bergh',  

1716: UIT DE HAND TE VERKOPEN:  HET ADELIJK HUIS ENGBERGEN.

Op pagina 8 (hierboven aan te klikken) kunt u de vele berichten en advertenties over 'Engbergen' bekijken.

1741: Citaat:  Gendringen is een groot en schoon Dorp, met eene brave Kerk voorzien...……..

1770: B. CRAMER KOSTSCHOOLHOUDER TE GENDRINGEN

1773: Citaat: 'Een hegt en sterk uit den Grond nieuw opgetimmerd dubbel HUIS en ERVE, staande in het beste van het Dorp Gendringen......

1767: Een Premie van een honderd Zilveren Ducatons,

voor diegene die Hermanus Te Poel uit Gendringen, weten te ontdekken of aan te wijzen!

1778 Gendringen een groot en schoon Dorp......

1785 Munten in Genderingen geslagen.

DE FABRIEK VAN DE BURGERS J. L. DE HAAS & COMP TE
GENDRINGEN, GEEFT IN DIT BERICHT,
DUIDELIJK ZIJN VOORKEUR AAN 'BOMBAZYN' STOFFEN. >> 

^ GENDRINGEN OMSTREEKS 1900

1789: TE HUUR: HEEREN-HUYSINGE BESTAANDE IN ZES, EN DAARONDERE VYF BEHANGEN, RUIME BENEDENKAMERS, 

1794; Gendringen is een groot schoon dorp en Heerlijkheid

1769: ZWAANENBURG: Citaat: Nog tengenwoordigvertoont het zich in de gedaante van een deftig Kasteel, met twee ronde, en eenen hoogen achtkanten Toren.

1797: OVERLEDEN DE WEL-EDELE GESTRENGE HEER Mr. HENDRIK TENGBERGEN

1791: Citaat: Het oud Slot ULFT, dat, in de Spaansche en Fransche tyden,
beroemd geworden is.

1801: Citaat: wierd myn waarden Man, GERRIT SMIT, dezen nacht, myne omhelzingen ontrukt,......

1803:  UIT DE VRIJE HAND TE KOOP: HUIS EN GOED 'HARDENBERG' 

1803: UIT DE HAND TE VERKOPEN EEN AANGENAAM BUITENGOED IN DE HEERLIJKHEID GENDRINGEN IN DE NABUURSCHAP VAN ANHOLT.

1808: DE POST VAN SCHOOLMEESER VAN DE HOOGSTEN RANG, VOORZANGER EN VOORLEZER

1813: VEILING VAN DE NAVOLGENDE GOEDEREN BEHOORENDE TOT DE NALATENSCHAP VAN WIJLEN DE JUFFROUW SARA BOEVELDT EN HAAR OVERLEDEN
EHEMAN DE HEER GERRIT SMITS, IN LEVEN LANDSCHRIJVER

1813: TE KOOP vijf Hooven en vier Huisplaatsen

HOOFDSTRAAT TE GENDRINGEN MET IN DE VERTE DE ANHOLTSEWEG CIRCA 1900

1813: GEVONDEN, OP HET LANDGOED ENGBERGEN, EEN VERBRAND
LICHAAM UIT DE ROMEINSCHE TIJD

1814: OPNIEUW WATEROVERLAST IN DE GEMEENTE GENDRINGEN EN OMGEVING

1813: Openbare veiling van het Erf en Goed 'Het OEVELGUNNE'

1816: OVERLEDEN DE WEL EERW. ZEER GEL.

HEER J. B.  GRIMMELIUS 

1816: DOOR EEN SMERTELIJKE ZIEKTE OVERLEDEN

1825: AANBESTEDING: 'Het aanstellen van enige Verbeteringen en Hoofdreparatien
aan het Hervormde Kerkgebouw en Kerkhof te Gendringen.'

1824: GEZOCHT: EEN GENEESHEER, HEELMEESTER EN VROEDMEESTER 

UIT DE HAND TE KOOP AANGEBODEN: HUIS, WASCHHUIS, TWEE SCHUREN EN STALLING; met achter het huis gelegen weide met recht op 1½ Koe.

1816: J. B. GRIMMELIUS OP 69 JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN AAN EEN
BESMETTELIJKE ZIEKTE

1825: ENORME BRAND TE SILVOLDE: 32 HUIZEN EN KEREK WERDEN
EEN PROOI DER VLAMMEN

1826: AANBESTEDING NIEUW SCHOOLGEBOUW TE GENDRINGEN

1829: OPENBARE VERKOOP

1823: AAN EENER SLIJM-BEROERTE OVERLEDEN

1825: HET AANLEGGEN VAN EEN PROTHOCOL VAN ALLE ZITPLAATSEN,
BANKEN EN GESTOELTE, EN DER GRAVEN EN GRAFSTEDEN

1837: TE KOOP OF TE HUUR: TABAK EN SNUIF-FABRIEK

1833: 'FABRIEK VAN PORTEFEULLES EN ETUIS OPGERIGT'

1836: Benoeming H.A. van der Hove, Predikant te Gendringen

1813: OVERLEDEN:  DE HOOG EDELE GESTRENGE HEER
EVERT CHRISTIAAN STAERING

1826: AANBESTEDING: TWEE NIEUWE STENEN DEUKERS
OVER DE SEEGENBEEK

1828: EEN GEPROMOVEERDE APOTHEEKHOUDENDE GENEESHEER

1829: COMPLETE OLIEMOLEN, UIT DE HAND TE KOOP

1829: TE KOOP BUITENGOED 'ENGBERGEN'

1834: Citaat: Een ieder bewonderde de schoone houding van
dit bataljon,

1828: UITBESTEDING VAN o.a. HET NIEUW SCHILDEREN EN VERGULDEN VAN DE UURWIJZERS PLATEN, AAN DEN TOREN VAN GENDRINGEN 

1831: TE KOOP: Den opstand van de muren van het huis van wijlen de burgermeester de Haes na den brand van 19 mei 1830

1833: TE KOOP: HUIS, BOSCHJE, KOEPEL EN VYVER UIT DE NALATENSCHAP VAN WIJLEN DEN HEER HAAS IN LEVEN BURGERMEESTER VAN GENDRINGEN.
(Het afgebrande huis is in 1833 -zie advertentie hierboven- weer herbouwd.)

 

1838: OPNIEUW GROTE OVERSTROMINGEN IN DE ACHTERHOEK

1837: Citaat, 'eene beschaafde opvoeding vereischt; welke voor de zedelijke en ligchamelijke vorming alle zorg wordt gedragen. >>

1843:  ROMEINSCHE OUDHEDEN!
Citaat, 'een groote bronzen kom of diepe schaal met 2 handvatsels,
in 1839 te Genderingen opgegraven'.....

1844: GELD VOOR STRAATWEG VAN o.a. DOESBURG NAAR GENDRINGEN

1839: MOLENS EN MOLENAARSHUIZEN VOOR 12 JAAR VERPACHT

1837: TE KOOP, KAPITAAL HEERENHUIS EN VOOR DEN TABAKSHANDEL EN KERVERIJ INGERICHTE GEBOUWEN.

1838: 'Groot was het getal der landlieden, welke hunne woningen
hebben moeten verlaten'

1844: TE KOOP OP DEN HUIZE DE WILDT:
Eenen deftigen en zindelijken INBOEDEL 

1843: Het Honorarium voor Kost, Inwoning, Onderwijs, enz.
is ƒ 200 's jaars.

1833: Nog meer water uit Duitsland richting Gendringen.

1840: WEGENS DIEFSTAL 10JAAR EN 6 JAAR TUCHTHUISSTRAF

1840: KRANKZINNIGVERKLARING 

1842: GELDLENING VOOR BEGRINDING OF BESTRATING

1844: Waarschijnlijke verlenging van den Rijnspoorweg langs
Westervoort naar Gendringen

1848: Bruin merriepaard ontvreemd uit weide te Gendringen

1851: PRACHTIGE BESCHRIJVING VAN GENDRINGEN EN ULFT

Berichten over 1851 tot 1865,  KLIK pagina 2

Maak een Gratis Website met JouwWeb