GENDRINGEN WERD IN 1830 GETROFFEN DOOR EEN ENORME
UITSLAANDE BRAND.
 

De brand was ontstaan bij bakker (wethouder) Boekhorst die onvoorzichtig was geweest met brandmiddelen. In enkele minuten stond zijn huis met een dak bedekt met stro in lichte laaie. De hevige noord-oosten wind, zorgde daarna voor een enorme ramp die de woningen van ruim 40 huisgezinnen onherstelbaar verwoeste en de Hervormde kerk deed instorten die onlangs nog voor duizenden guldens was gerestaureerd!

1830:  INGEZONDEN BRIEF: vanuit 'Huize Ulft' over de rampzaling toestand waarin Gendringen verkeerd!

….Meer dan tweehonderd zielen staan op dit oogenblik van alles beroofd
en starende puinhopen aan,......

 

 

CITAAT-  Vijf-en veertig huizen van de dorpsstraat, benevens de hervormde kerk, zijn geheel in de asch gelegd en bovendien nog zeven huizen achter de straat, terwijl zeven andere half afgebrand en vijf zeer      beschadigd zijn.                                                                             >>>

1830: Citaat: 'Acht dagen te voren overleed de burgermeester van het dorp, en den volgenden dag stort op zijn graf het puin der kerk'.

CITAAT: In den tijd van van drie uren lag schier het gansche dorp met kerk en raadhuis in de asch.' 

LIEFDEGIFTEN KOMEN OPGANG!

1830: ….'van het vroeger zo schoone en welvarend dorp Gendringen'....

300 gulden van K. uit Waardenburg, bij Z.-Bommel

1830: PREDIKANTEN GEVRAAGD VOOR HET IN ONTVANGST
NEMEN VAN LIEFDESGIFTEN

1830: TE LANDE, WERD VOLPOP MEE GELEEFD MET DE GETROFFENEN 

'243 zielen zijn, door dezen ontzettenden en onvoorzienen ramp, in den diepsten rouw en in de doodelijkste verlegenheid gebracht'.

HONDERDEN GULDENS WERDEN GEDONEERD VOOR DE
ONGELUKKIGE SLACHTOFFERS

MET OPRECHTE DANKBETUIGING VOOR DE MILDE BIJDRAGE

>> DE DONATIES BLIJVEN MAAR BINNENSTROMEM!

1830: BRAND AAN TOVERIJ TOE TE SCHRIJVEN

Berichten over de enorme ramp in 1851 die Gendringen trof, KLIK pagina 5

GENDRINGEN 1937: Feest ter gelegenheid van het Huwelijk van koningin Juliana en Prins Bernard.