NAUWKEURIGE WEERGAVE VAN KASTEEL 'DE ZWANENBURG'
TE MEGCHELEN (GDL) IN VOGELVLUCHT OMSTREEKS 1720

KASTEEL DE ZWANENBURG IN VOGELVLUCHT OMSTREEKS 1720

ONDERSTAANDE AFBEELDINGEN, WERDEN o.a. GEBRUIKT VOOR HET NAUWKEURIG SAMENSTELLEN VAN DE BOVENSTAANDE AFBEELDINGENVAN HET KASTEEL IN VOGELVLUCHT.

KASTEEL ZWANENBURG omstreeks 1735 na enkele verbouwingen.

Deze afbeelding van de achterzijde, stond garant voor de details van de bouwstijl
van de hoofdburcht. 

Tekening boven: werd getekend in 1720 door Maximiliaan de Raat.

Belangrijke oude schetsen links, zijn in het midden van de 17de eeuw gemaakt. 

Zwanenburg na enkele verbouwingen ca. 1890.
De rechter vleugel zou er later ook afgesloopt worden. ca. 1900 werd de hoofdburcht geheel gesloopt. De linker toren en een bijgebouw werden voorlopig nog gespaard. 

1758: GETUIGSCHRIFT VAN 18 DECEMBER 1712 OM TE MOGEN
JAGEN IN DE GEHELE GRAAFSCHAP BERGH

Zwanenburg, een deftig kasteel, met twee ronde en eenen hooge
achtkantige toren.

De heer Velderman schrijft vervolgens in 1905: 
Te Megchelen vindt men , behalve een Katholieken kerk, een oude Kapel, die in 1838 voor openbare school werd gebruikt, doch thans weer als kerkgebouw voor de Hervormden is afgestaan;  de predikant van Gendringen komt er om de maand preeken. Langs de weg naar Megchelen lag vroeger de Zwanenburg, in 1838 een 'deftig vierkant kasteel van zeer ouden en zware bouwtrant, deszelfs ingang is (was) in een fraaie achtkanten tooren; de twee zware toorens met spitsen, welke men bij den ingang der voorplaats aantrof en alwaar  anno 1835 zich mede een stenen brug en zwaar muurwerk bevond, bewijzen den vroegeren omvang en sterkte van dit kasteel enz.  Er is behalve een hek aan den vroegeren ingang, niet meer van overgebleven, dan een toren, dien we zien, als we bij de Wildt de grens overgaan.

 

1805: Tegen contant geld te koop op huize Swaanenburg' 'Eenen schoone weldragende ORANGERIE

BOVEN: OVERBLIJFSEL VAN EEN DER TORENS VAN KASTEEL ZWANENBURG 

WAT NOG RESTEERD VAN DE ZWANENBURG VLAK VOOR DE SLOOP  ca. 1900


HUIZE LANDFORT te Megchelen (Gld)

In 1905, schrijf de heer G. Velderman: Door een fraai park omgeven zien we Huis Landfort ook een adellijk leen, en een 'riddergoed' der Heeren van Anholt, in het vroegere graafschap Berg , thans in de Hollandsche provincie Gelderland gelegen. Het is herhaalde malen van eigenaar veranderd. Op het eind van de 18de eeuw behoorde het aan H. D. Graaf van Lynden te Arnhem, die het aan Mr. G. W. van Motman overdeed. Van dezen kocht in het begin der 19de eeuw de heer Dr. J. A. Luijken uit Wezel het, wiens zoon, Dr. A G. H. Luijken, het heden nog bezit en er 't geheele jaar verblijf houdt. Het uitgestrekte huis, is door den tegenwoordige bezitter zeer verfraaid. In 1741 had de 'Lankfort', zoals we op een kaart van 1773 geschreven vinden, vier torens, 'welker spitsen van een zeer zonderling maaksel waren'.

Rond 1890 was de heer J. W. Schlimmer eigenaar van Huize Landford. >>

1823: INBOEDEL VAN HUIZE LANDFORT WERD PUBLIEKELIJK VERKOCHT

DE RONDE VAN GENDRINGEN klik pagina 10